Milieuadviesraad

De milieuadviesraad (MAR) is een gemeentelijke raad die onafhankelijk van andere organisaties of organen advies uitbrengt over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid.

De MAR heeft tot doel:

  • in algemene zin te streven naar het behoud, het herstel en/of de verbetering van het landschap, het leefmilieu en de natuur in de gemeente;
  • het adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, van de schepen van leefmilieu of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief;
  • vervullen van een informatieve en opvoedende taak bij de bevolking betreffende problemen over leefmilieu;
  • het uitvoeren van andere acties op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging.