Beheerraad Bibliotheek

De bibliotheek valt als  culturele instelling onder het Cultuurpact.

Dit betekent dat er een Raad van Bestuur moet samengesteld worden waarin de ideologische en filosofische strekkingen binnen de gemeente vertegenwoordigd zijn. De Raad van Bestuur kan erop toezien dat al die verschillende strekkingen aan bod komen in de bibliotheek. 

De Raad van Bestuur houdt zich bezig met de beleidszaken zoals bv. begroting, dienstreglement, speciale activiteiten, onopgeloste lenersproblemen, het opmaken van een beleidsplan ...

De Raad van Bestuur wordt na elke gemeenteraadsverkiezing ontbonden.

In Boutersem is de Raad van Bestuur samengesteld uit bibliotheekgebruikers, vertegenwoordigers van de verenigingen uit het socio-culturele veld en afgevaardigden van de verschillende fracties in de gemeenteraad. Binnen de eerste 6 maanden van de nieuwe legislatuur, benoemt de gemeenteraad de leden van de Raad van Bestuur. De voorzitter wordt door de leden zelf verkozen. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap. 
Naast de 16 leden van de Raad van Bestuur zijn op elke vergadering ook ambtshalve aanwezig: de Schepen van Cultuur en de bibliothecaris.


Samenstelling Beheerraad

In de beheerraad zetelen onderstaande burgers:

Vanuit het gebruikersoverleg

 • Beersaerts Ulrik
 • Bielen Benny
 • Cartois Harry
 • De Backer Klaar
 • Hermans Jet
 • Loenders Jo
 • Vranckx Sandra
 • Wouters Stef

Vanuit de politieke fracties

 • Bart Dussart (CD&V)
 • Marylène Douree (Sp.a)
 • Jan Vanautgaerden (Groen)
 • Peggy-Ann Kruisland (N-VA)

Je vindt het huishoudelijk reglement onderaan in bijlage.

Logo bibliotheek

Bibliotheek

adres
Kerkomsesteenweg 553370 Boutersem
tel.
016 73 50 10
e-mail
bibliotheek@boutersem.be
Open vandaag: 10.00 tot 12.00 u