Aanvraag attesten en getuigschriften

De dienst Burgerzaken levert volgende attesten en getuigschriften af:

 • Getuigschrift van woonst
 • Getuigschrift van woonst met historiek adressen 
 • Getuigschrift van inschrijving 
 • Attest samenstelling van het gezin 
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Uittreksel uit het strafregister (het vroegere " bewijs van goed gedrag en zeden" ) model 1 of model 2
 • Uittreksel uit de geboorteakte
 • Uittreksel uit de adoptieakte
 • Uittreksel uit de huwelijksakte
 • Uittreksel uit de echtscheidingsakte
 • Uittreksel uit de overlijdensakte
 • Attest van wettelijke samenwoning

 

Meer info

Ook via de website "Mijn dossier" (https://www.mijndossier.rrn.fgov.be ) kan je met jouw elektronische identiteitskaart een aantal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen.
Opgelet!
Om deze website te kunnen raadplegen ( en bovenstaande link werkt) moet de kaartlezer van de elektronische identiteitskaart geïnstalleerd zijn.

Voorwaarden

De aanvrager, zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of een bijzondere gemachtigde zoals een notaris of een advocaat kunnen een attest of getuigschrift aanvragen.

Procedure

De aanvraag kan gebeuren:

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken : het gevraagde attest of getuigschrift wordt onmiddellijk opgemaakt en meegegeven.
 • via e-mail : het gevraagde attest of getuigschrift wordt afgehaald door de aanvrager, doorgemaild of per post opgestuurd.
 • via het e-loket : het gevraagde attest of getuigschrift wordt afgehaald door de aanvrager, doorgemaild of per post opgestuurd.

Een uittreksel uit het strafregister wordt enkel afgegeven aan de aanvrager. Het wordt niet doorgemaild of per post opgestuurd.

Bedrag

Alle attesten en getuigschriften worden gratis afgeleverd.

E-loket

 • Burgerzaken, aanvraag attesten

  eID Formulier
 • Burgerzaken, aanvraag van uittreksel uit het strafregister (het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden')

  Formulier
formulieren

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Vandaag gesloten