Speelstraat, inrichten van een speelstraat

Een speelstraat is een openbare weg (of een gedeelte ervan) waar tijdelijk en tijdens vooraf bepaalde dagen en uren een hek word geplaatst met een verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'speelstraat' en waar kinderen kunnen spelen.

In een speelstraat is de ganse breedte van de weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. De kinderen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers. Dit betekent dat de straat enkel toegankelijk is voor voetgangers, fietsers en auto's van bewoners of prioritaire voertuigen. De auto's mogen er enkel stapvoets rijden en fietsers moeten er rijden met aangepaste snelheid of indien nodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers (spelende kinderen) niet in gevaar brengen.

Meer info

Er is een mogelijkheid om gratis (mits voorwaarden) speelmateriaal te ontlenen bij de jeugddienst.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de inrichting van een speelstraat kan je terugvinden in het reglement.

Procedure

Het aanvraagformulier dient tijdig te worden ingediend bij de jeugddienst. Je kan dit ook digitaal indienen via het e-loket.

De bewonersenquête mag je ingescand aan de jeugddienst bezorgen. Dit kan ook aan de hand van mailverkeer van de bevraagde buren.

E-loket

  • Speelstraat, aanvraag tot inrichten van een speelstraat

    Formulier
Speelstraat

Jeugd

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 74
e-mail
jeugddienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 19.00 u