Aanvraag inname van het openbaar domein/weg voor het plaatsen van container, stelling, bouwmaterialen, bouwkraan...

Bij de inname van de openbare weg/domein ingevolge bouw- of andere werken is omwille van de aansprakelijkheid bij een ongeval en omwille van de verkeersveiligheid een gemeentelijke beslissing noodzakelijk.

Bij innames van meer dan 7 kalenderdagen wordt er een retributie opgelegd, dit om de innames te beperken in tijd zodat de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers zoveel mogelijk gegarandeerd blijft.Meer info

In bijlage vind je een document met 'Richtlijnen voor het correct plaatsen van parkeerverbodsborden'

Procedure

Je dient 15 werkdagen voor de inname een aanvraag in.
Je kan dit doen via onderstaand formulier op het e-loket.
Je kan ook per brief, gericht aan het secretariaat,  een aanvraag indienen met vermelding van de datum (van/tot), de plaats, het aantal m² van de inname en het voorwerp van inname (afsluiten deel/volledige straat voor de plaatsing van bouwmaterialen, afvalcontainer, stelling, bouwkraan, ...).

Het gemeentesecretariaat zal vervolgens jouw aanvraag doorgeven aan de politie, die ter plaatse zal controleren of bij de inname de verkeersveiligheid verzekerd blijft.

De politie formuleert zijn advies en zendt dit terug door naar het gemeentesecretariaat.

Vervolgens wordt de aanvraag met politie-advies op de agenda van het schepencollege geplaatst.

De beslissing van het schepencollege wordt je per brief medegedeeld.Bedrag

Hiervoor gelden 2 procedures:

* minder dan 7 kalenderdagen:

gratis

* meer dan 7 kalenderdagen: het retributiereglement betreffende de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- of andere werken treedt in werking:

- afsluiten deel van de straat:

€ 0,50- x aantal m² x aantal kalenderdagen (vanaf de 7° kalenderdag) met een minimum van € 25,00-

- afsluiten volledige straat:

vast bedrag van € 250,00- vermeerderd met € 50,00- per m² x aantal kalenderdagen (vanaf de 7° kalenderdag).
Uitzonderingen

Bij de inname aan een gewestweg (Leuvensesteenweg, Stationsstraat, Smidstraat en Neervelpsestraat) dien je naast de toelating van de gemeente ook de toelating van de Vlaamse Overheid, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, district Aarschot, Nieuwrodesteenweg 137 te 3200 Aarschot te verkrijgen.

Innames minder dan 1 dag op deze gewestwegen dien je niet aan deze dienst te melden (bv. plaatsing van een verhuiswagen), wel aan de gemeente.E-loket

  • Inname van het openbaar domein/weg (voor het plaatsen van container, stelling, bouwmaterialen, bouwkraan...), aanvraag

    Formulier