Intergemeentelijk woonproject en Woonloket

'Wonen aan de Velp' is het intergemeentelijk woonproject van de gemeenten Bierbeek, Haacht en Oud-Heverlee. De projectmedewerkers leveren verschillende diensten aan de gemeente en haar inwoners: informatie over wonen en premies, woningkwaliteit, leegstand en woonbeleid.


Woonloket

Bij de woonconsulenten kan je als inwoner (zowel huurder, verhuurder, eigenaar of andere) terecht voor gratis advies en informatie over:

  • Premies en andere voordelen voor (ver)bouwen, (ver)kopen, (ver)huren
  • Duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
  • Levenslang en aanpasbaar wonen
  • Kwaliteit en veiligheid van woningen
  • Betaalbaar wonen
  • Sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen

Om je sneller te kunnen helpen met vragen over premies, neem je best volgende documenten mee naar het spreekuur van de woonconsulent:

  • facturen en/of offertes
  • aanslagbiljet van de voorlaatste en laatste personenbelasting

Breng indien van toepassing en bij vermoeden van relevantie het volgende mee: bewijs verhoogde tegemoetkoming, attest handicap FOD Sociale Zekerheid, bewijs sociaal tarief, ...

Indien je vragen hebt over je energiefactuur, of je wil een V-test laten uitvoeren, breng dan zeker je meest recente eindfactuur van elektriciteit en/of gas mee.

Heb je vragen over (ver)huren? Breng dan de huurovereenkomst mee! Ter verduidelijking van de situatie kan je ook volgende documenten meenemen: opzegbrief, schriftelijke ingebrekestellingen, ...

Het Woonloket houdt elke TWEEDE en VIERDE maandagvoormiddag van de maand (behalve verlofperiodes) tussen 10 u en 12 u zitdag in het gemeentehuis van Boutersem. Er is ook een spreekuur op afspraak in het gemeentehuis en in het OCMW, zie link. Indien nodig kan de woonconsulent bij jou thuis langskomen.


Technisch advies op maat

De technisch adviseurs van het woonproject geven informatie over de woningkwaliteitsnormen zoals deze door de Vlaamse overheid bepaald zijn en voert ook vooronderzoeken uit in het kader van ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaringen. Op die manier wordt getracht om de veiligheid, gezondheid en algemene kwaliteit van woningen in de gemeenten binnen het woonproject op peil te houden. De technisch adviseur kan je ook advies geven over duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen of je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde organisaties.

De technisch adviseurs kan je contacteren via woningkwaliteit.WAV@IGO.be of 0496 25 85 17

Consulteer het woonloket via woonloket.boutersem@igo.be

of via 0496 25 85 17. 


Vlaamse energielening

Wie energiebesparende werken uitvoert in zijn woning, verhoogt meteen het wooncomfort. Hoewel deze werken zich op termijn terugverdienen, vragen ze eerst een stevige investering. Dankzij de Vlaamse energielening kunnen ook mensen met beperkte middelen energiebesparende werken uitvoeren in hun woning.
 
 


Renovatiebegeleiding

Ben je van plan om je woning te renoveren en energiebesparende werken uit te voeren? Dan kan je beroep doen op Energiehuis IGO voor renovatiebegeleiding. Ook als je een architect hebt, kan advies nuttig zijn. Ze bieden je namelijk uitgebreide ondersteuning en onafhankelijk advies op maatvan jouw woning en budget. Ze bekijken de woning als geheel zodat de verschillende werken goed op elkaar afgestemd worden en bekijken samen op welke premies je recht hebt. 
 


Energiek Wonen


Zorgwonen

In het najaar van 2020 kon de infoavond rond zorgwonen helaas niet doorgaan.

Bekijk in de presentatie in bijlage wat je allemaal moet weten over zorgwonen.

Indien er vragen zijn kan je contact opnemen met de woonconsulent van Wonen aan de Velp via:

0496 25 85 17

woonloket.boutersem@igo.be


Meer info

http://wonen.igo.be

www.energielening-igo.be


Opgelet: Voorlopig zal het woonloket enkel op afspraak in het gemeentehuis/OCMW doorgaan

Wonen aan de velp

Openingsuren & contact

tel.
0471 66 28 34
e-mail
woonloket.boutersem@igo.be