Wachtdiensten

Huisartsenwachtpost: 1733

In de huisartsenwachtpost kan je terecht voor dringende medische problemen tijdens weekenden en op wettelijke feestdagen.
In de wachtpost zijn steeds meerdere huisartsen aanwezig. Ook je eigen huisarts zal soms van wacht zijn.

Bij voorkeur komt je zelf naar de wachtpost. Indien je je om medische redenen niet kan verplaatsen, kan je een huisbezoek aanvragen. Gelieve in ieder geval eerst te telefoneren voor een vlotte opvolging.

De weekendwachtdienst begint om 19u vrijdagavond en eindigt om 8u maandagochtend.

De wachtpost is gevestigd in Tienen, Gilainstraat 116

Wat breng je mee ?

  • - Identiteitskaart
  • - Ziekenfondsvignet
  • - Bankkaart
  • - Lijst met je chronische medicatie
  • - Attesten of verzekeringspapieren als er sprake is van een ongeval

Meer info over de huisartenswachtpost van Tienen kan je vinden op

www.wachtposttienen.be

Meer info over de huisartenswachtpost van Tienen kan je vinden op

www.wachtposttienen.be

Wachtdienst apotheek

Je kan de apotheek van wacht opzoeken op www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen

Je kan de tandarts van wacht terugvinden op www.tandarts.be