Voorschotten

Wanneer je recht hebt op een sociale zekerheidsuitkering of een andere vorm van inkomen maar de uitkering door allerlei omstandigheden (bv. administratieve achterstand) nog niet werd uitbetaald,  kan het OCMW een voorschot op deze uitkering toekennen, op voorwaarde dat je de uitkering nodig hebt om een menswaardig leven te kunnen leiden of om financiële moeilijkheden te vermijden.

Zodra je de uitkering effectief ontvangt van de betrokken instantie, vordert het OCMW de voorschotten terug.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij een van de maatschappelijk assistent van de sociale dienst.

OCMW

adres
Oude Baan 243370 Boutersem
tel.
016 73 44 78
fax
016 73 53 74
e-mail
info.ocmw@boutersem.be
Vandaag gesloten