Verkavelingsvergunning

Je hebt een verkavelingsvergunning nodig wanneer je een stuk grond wilt verdelen met het oog op de bouw van een woning.

Voor je een dossier binnenbrengt kan je het voorontwerp bespreken met de dienst ruimtelijke ordening.

De gemeente stapt op 1 juni 2017 in de omgevingsvergunning in.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Ruimte Vlaanderen.

Procedure

Voor de opmaak van de plannen heb je een landmeter nodig.
Je kan dit enkel doen indien je eigenaar bent van het goed of indien je een volmacht van de eigenaar hebt.
Je dient het dossier (minimum 13 exemplaren) in bij de dienst ruimtelijke ordening.
Je dient dit af te geven tegen ontvangstbewijs of op te sturen per aangetekende zending.

Bedrag

De kostprijs vind je terug in onderstaand retributiereglement.