Trage wegen

De gemeente Boutersem wenst haar trage wegen netwerk te verbeteren, zodat dit meer kan bijdragen tot een veilig, vlot, aangenaam en ‘zacht’ alternatief bij verplaatsingen in de gemeente.

Trage wegen zijn ...

... paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Fietsers, wandelaars en ruiters zijn hun belangrijkste gebruikers.

... ook veilige verbindingen, bijvoorbeeld voor kinderen, omdat er geen auto’s rijden. Vele trage wegen zijn de afgelopen jaren verdwenen en/of in onbruik geraakt.

De gemeente wil door het opnieuw aanleggen, het verleggen en het verbinden van de trage wegen dit netwerk optimaliseren.

Project 'trage wegen' samen met Interleuven

Voor dit project werkt het gemeentebestuur samen met Interleuven. Het vastgoedteam van Interleuven begeleidt en ondersteunt de gemeente hierin.

Een van de eerste stappen is het uitnodigen van de betrokken eigenaars om de mogelijke gevolgen voor hun eigendom te bespreken.

Heb je een brief of andere communicatie ontvangen van de gemeente Boutersem of Interleuven omtrent het trage wegen Project?

Dan kan je eenvoudig via de link hieronder een afspraak inboeken om uw dossier te bespreken met een van onze collega's.

Afspraken inboeken

of via onderstaande url:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Tragewegen1@boutersem.be/bookings/


Inventarisatie trage wegen in Boutersem

De gemeente heeft alle trage wegen (opgenomen in de Atlas der Buurtwegen) op haar grondgebied geïnventariseerd. De toestand van de wegen (open, gesloten) werd in kaart gebracht.
Je kan deze kaarten hieronder raadplegen.