Uittreksel strafregister

Er bestaan 3 soorten uittreksels uit het strafregister :

 1. Model 1 – 595 (basismodel)
  Dit uittreksel dient voor het uitoefenen van een activiteit die aan geen voorwaarden onderworpen zijn.
 2. Model 1 –  596-1 (gereglementeerde activiteiten)
  Dit uittreksel dient voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd (o.a. wapenvergunning, ..).
 3. Model 2 –  596-2 
  Dit uittreksel dient voor het uitoefenen van een activiteit die wel onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Voorwaarden

Je kan enkel een uittreksel uit het strafregister bekomen voor jezelf.  Je moet in onze gemeente wonen om bij onze dienst een uittreksel te verkrijgen.  Als je in het buitenland woont, kan je ook een uittreksel krijgen als onze gemeente je laatste woonplaats in België was.

Procedure

 • Aanvraag via e-loket
 • Persoonlijk
 • Telefonisch

Opgelet: omschrijf altijd zo gedetailleerd mogelijk waarvoor dit zal moeten dienen opdat wij kunnen bepalen welke van de 3 modellen voor jouw van toepassing is.

In alle gevallen kom je persoonlijk naar het gemeentehuis om het af te halen.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart.

Bedrag

Gratis

E-loket

 • Burgerzaken, aanvraag van uittreksel uit het strafregister (het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden')

  Formulier

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Vandaag gesloten