Stedenbouwkundige vergunning, vrijstelling

Een aantal werken zijn vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning.
Deze werken zijn opgenomen in een uitvoeringsbesluit.
Let op, de vrijstelling is niet geldig als ze strijdig is met andere regelgeving (beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen).
Informeer je dus op voorhand bij de dienst ruimtelijke ordening.