Stedenbouwkundige vergunning

Indien je gaat bouwen, herbouwen, verbouwen of afbreken heb je in de meeste gevallen een stedenbouwkundige vergunning nodig.
Ook voor kleinere werken zoals het kappen van bomen, het plaatsen van reclame of het wijzigen van het aantal woongelegenheden heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.
Sommige werken zijn meldingsplichtig.

Informeer je vooraf bij de dienst ruimtelijke ordening om te weten of je voor je bouwwerken een vergunning nodig hebt.

De gemeente stapte op 1 juni 2017 in de omgevingsvergunning in.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht op de website van omgevingsloket.

Procedure

Afhankelijk van de aard van de werken heb je een architect nodig voor de aanvraag van je dossier. Je dient het dossier (minimum 4 exemplaren) in in het gemeentehuis.
Je dient dit af te geven tegen ontvangstbewijs of op te sturen per aangetekende zending.

De nodige formulieren kan je terugvinden op de website van omgevingsloket onder het item 'formulieren'.

Bedrag

De kosten voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning zijn vastgelegd door de gemeenteraad in een retributiereglement.