Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Let wel: een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning. De vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig na uitreiking van het attest.

Procedure

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van het betrokken goed te zijn.

Je stelt een dossier samen volgens de aanstiplijst. Je moet het dossier afgeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of per aangetekende zending opsturen.

De nodige formulieren kan je terugvinden op deze link: stedenbouwkundig attest. 

Bedrag

De kosten voor het aanvragen van een stedenbouwkundig attest zijn vastgelegd door de gemeenteraad in het retributiereglement.