Ondersteuning

Een belangrijke taak van de gemeente inzake sportbeleid is het ondersteunen van de sportverenigingen in de gemeente.

Deze ondersteuning gebeurt via het toekennen van subsidies die terug te vinden zijn in onderstaande subsidiereglementen.

Verder ondersteunt de gemeente de sportverenigingen en de sportraad ook aan de hand van een voordeeltarief bij het huren van lokalen, door het uitlenen van materiaal,…

De dossiers voor de subsidies voor het sportjaar 2016-2017 moeten ingevuld worden voor 31/10/2017. Bezorg de bewijsstukken uiterlijk op 30/10/2017 via mail sportdienst@boutersem.be. Of bezorg de documenten aan de sportdienst tijdens de kantooruren.

Onder de verenigingen die voldoen aan de voorwaarden voor het toekennen van subsidies zullen de gemeentelijke toelagen verdeeld worden via een puntensysteem. Voor meer info klik HIER.