Sociale woningbouw

De gemeente is aangesloten bij 2 sociale huisvestingsmaatschappijen:

Volkswoningbouw
Wilselsesteenweg 23
3020 Herent
Tel 016 22 97 26
www.volkswoningbouw.be

Dijledal
Lolanden 8
3010 Leuven
Tel 016 25 24 15
www.dijledal.be