Snoeihout, ophaling

Je kan een beroep doen op de technische dienst om snoeihout naar het containerpark te laten brengen.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden dienen in acht genomen te worden:
  • De ophalingen geschieden uitsluitend op aanvraag met een maximum van 2 aanhangwagens.
  • De aanhangwagens worden aan de woning afgeleverd en worden ten laatste de volgende dag terug opgehaald.
  • De maximumdiameter van de takken bedraagt 10 cm aan de basis.
  • De takken moeten in dezelfde richting gestapeld zijn en de aanhangwagen mag niet overladen worden, de takken mogen zich niet buiten de wanden van de aanhangwagen bevinden.
  • Het snoeihout mag max. tot 2 meter hoog opgestapeld worden.
  • Het mag maximaal twee weken gesnoeid zijn op datum van ophaling.

Bedrag

De vergoeding wordt forfaitair vastgelegd op € 60 per aanhangwagen.
De aanhangwagen is 2m x 1.20 m en heeft een laadvermogen van ongeveer 4.50 m³.

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u