Schade aan land- en tuinbouwteelten

Indien schade aan land- en tuinbouwteelten wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten
aanzienlijk verminderen ,kan je de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade
laten bijeenroepen.
De schade moet veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter.
Schade veroorzaakt door economische of speculatieve redenen, door verkeerde cultuurtechnieken of door onvoldoende zorg komt niet in aanmerking.

De commissie voor vaststelling van schade komt enkel bijeen als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • De schade moet veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijke karakter
 • De schade moet groter zijn dan 20 procent van de oppervlakte van een bepaalde teelt op jouw bedrijf ongeacht het aantal percelen op jouw bedrijf

De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

 • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema's
 • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds (wet van 12 juli 1979)
 • Als stavend stuk bij uitstel van betaling voor Vlif-dossiers
 • Bijzondere opbrengsten verliezen in geval van premies

Als schadelijder moet je je vraag tot bijeenroeping van de commissie schriftelijk richten (per brief of per mail) aan de Burgemeester, Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem.

Om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt, indien je aanvraag in aanmerking komt, bezorg je best samen met de brief de noodzakelijke gegevens om een dossier te kunnen opstarten:

 • bedrijfsgegevens (naam, adres, GSM-nummer of telefoonnummer, producentnummer)
 • kopie van verzamelaanvraag
 • perceelnummers van de getroffen percelen
 • kopie fotoplan van de getroffen percelen
 • aard van de teelt
 • totale oppervlakte van het bedrijf
 • oorzaak van de schade
 • datum van teistering

Bij twijfelgevallen of bij samenkomst van de commissie zal de ambtenaar van de gemeente telefonisch contact met jou opnemen.