RUP Valkenberg

Onderzoek tot milieueffectrapportage (MER)

Naar aanleiding van het ongunstig advies van de provincie, werd het RUP ‘Valkenberg’ aangepast. Het plan werd bijgevolg opnieuw ingediend bij de dienst MER.

De dienst MER heeft laten weten dat de opmaak van het RUP ‘Valkenberg’ geen aanleiding geeft tot negatieve milieugevolgen, zodat de opmaak van een plan MER niet nodig is.

Je kan het screeningsdossier en de beslissing raadplegen op de website van de dienst MER en in het gemeentehuis.