RUP Masterplan Kerkomsesteenweg

Met dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan de gemeentelijke site langs de Kerkomsesteenweg verder uitgebouwd worden. Het RUP voorziet in eerste instantie bijkomende ruimte voor de uitbreiding van gemeenschapsvoorzieningen ten behoeve van sport en recreatie in de brede zin van het woord.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Masterplan Kerkomsesteenweg' werd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd op 30 mei 2013.