Riolering, subsidie

Voor het scheiden van je regenwater en afvalwater kan je een subsidie bekomen.

Bij nieuwbouw wordt zo'n gescheiden afvoersysteem opgelegd in de bouwvergunning, maar voor bestaande woningen vraagt dat in de meeste gevallen ingrepen in het waterafvoersysteem van de woningen.

Waar het rioleringsstelsel wordt ontdubbeld zal aan de inwoners worden gevraagd om hun regenwater en afvalwater gescheiden tot op de rand van het openbaar domein te brengen.

Voor de kosten die dat meebrengt voorziet de gemeente een subsidie.

Procedure

Om de subsidie aan te vragen, vul je het aanvraagformulier in op de website van Fluvius

Doorklikken naar premies > een premie aanvragen > rioleringspremies.