Bekendmakingen van beslissingen

Beslissingen van het college of de deputatie van de provincieraad betreffende een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1 of 2 moeten bekendgemaakt worden gedurende een termijn van 30 dagen.