Rijbewijs buitenland omwisselen

Er bestaan twee soorten rijbewijzen:

  • rijbewijzen afgeleverd door een land binnen de Europese unie
  • rijbewijzen afgeleverd door landen buiten de Europese unie

Rijbewijzen afgeleverd binnen de Europese Unie

Indien je in het bezit bent van een nog geldig rijbewijs afgeleverd binnen de landen van de Europese unie moet je dit rijbewijs laten registreren op de dienst burgerzaken. Je mag blijven rijden met dit Europees rijbewijs. Voor de vervaldatum moet je je Europees rijbewijs omwisselen naar een Belgisch rijbewijs. Indien je rijbewijs geen vervaldatum heeft, dien je dit verplicht om te wisselen 2 jaar na inschrijving in België.

Rijbewijzen afgeleverd buiten de Europese Unie

Indien je in het bezit bent van een rijbewijs afgeleverd buiten de E.U. moet je dit rijbewijs omwisselen naar een Belgisch rijbewijs, wil je blijven sturen. Niet elk rijbewijs kan omgewisseld worden. De lijst met erkende buitenlandse rijbewijzen vind je op de site: www.mobilit.belgium.be.

Meer info

Meer informatie i.v.m. mogelijke categorieën, rijgeschiktheidsattest, vakbekwaamheid,... kan je vinden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. www.mobilit.belgium.be

Voorwaarden

Je dient ingeschreven te zijn in het bevolkings- vreemdelingen of wachtregister en je moet in het bezit zijn van een rijbewijs dat in het buitenland werd afgeleverd en in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of vreemdelingenkaart afgeleverd door de Belgische overheid..

Procedure

Rijbewijzen van binnen de E.U.

Het nieuwe rijbewijs kan je afhalen 4 werkdagen na aanvraag.

Rijbewijzen van buiten de E.U.

Deze rijbewijzen kunnen niet onmiddellijk gewisseld worden. Het voorgelegde document zal eerst onderzocht worden op echtheid en geldigheid door de bevoegde instanties. De resultaten van dit onderzoek nemen enkele weken in beslag. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal het voorgelegde buitenlands rijbewijs al dan niet omgewisseld worden. Van zodra de dienst burgerzaken in het bezit is van deze resultaten laat de dienst je weten of je rijbewijs wel/niet in aanmerking komt voor omwisseling.

Wat meebrengen

  • je Belgisch identiteitsdocument
  • je buitenlands rijbewijs
  • een beëdigde vertaling indien je rijbewijs niet in een van de landstalen werd opgemaakt (de vertaling moet gebeuren door een beëdigd vertaler en voorzien zijn van een stempel van de rechtbank)
  • als je in het bezit bent van een elektronische vreemdelingenkaart kan de foto die hierop staat ook gebruikt  worden voor je rijbewijs. Indien je een nieuwe foto wil, dien je recente pasfoto met witte achtergrond mee te brengen.

Voor de pasfoto: in het gemeentehuis staat een fotocabine waar je tegen €5 pasfoto's kunt laten maken.

Bedrag

Kostprijs: € 25 ( te betalen bij aanvraag)

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Vandaag gesloten