Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken

Het gemeentebestuur vraagt een vergoeding bij het leveren van een aantal administratieve prestaties. Onder administratieve prestaties wordt verstaan:

  1. Het vertrekken van inlichtingen met betrekking tot onroerende goederen en uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister
  2. Het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen
  3. Het afleveren van verkavelingsvergunningen en verkavelingswijzigingen
  4. De afgifte van stedenbouwkundige attesten
  5. Adviesaanvragen
  6. Organisatie van een openbaar onderzoek

Bedrag

De bedragen vind je terug in het retributiereglement.