Reglement, waarborg bij werken

Met dit reglement wil het gemeentebestuur de bouwheer aanzetten om het openbaar domein in de buurt van zijn bouwperceel in goede staat te bewaren.

 

Procedure

  • de borg dient voor de start van de werken te worden gestort op rekeningnummer BE37 0910 0013 57 28 van het gemeentebestuur;
  • de bouwheer legt de toestand van het openbaar domein vast aan de hand van een aantal foto's. Deze worden digitaal doorgestuurd naar technischedienst@boutersem.be;
  • na voltooiing van de werken verwittigt de bouwheer het gemeentebestuur;
  • de gemeentediensten controleren ter plaatse de toestand van het openbaar domein;
  • het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk over de vrijgave van de borg.

 

Bedrag

Het bedrag is afhankelijk van de aard van de aangevraagde werken.