Reglement, inname openbaar domein

Het gemeentebestuur vraagt een vergoeding bij de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- of andere werken. Het reglement is onder andere van toepassing bij het plaatsen van containers, werfafsluitingen, werfwagens, stellingen, kranen, machines, …

Procedure

Indien je het openbaar domein inneemt, dien je 15 werkdagen voorafgaandelijk aan de inname een vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Je aanvraag kan je indienen via onderstaand formulier of via een brief gericht aan:

Het college van burgemeester en schepenen
Neervelpsestraat 11
3370 Boutersem

E-loket

  • Inname van het openbaar domein/weg (voor het plaatsen van container, stelling, bouwmaterialen, bouwkraan...), aanvraag

    Formulier