Woningen en gebouwen

Verkrotting van woningen en gebouwen

Onder de benaming "verkrotting" vallen zowel ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen, als verwaarloosde woningen en gebouwen. Met de heffing ter bestrijding van verkrotting willen de Vlaamse overheid en de gemeente de verloedering van de leefomgeving tegengaan en de woonkwaliteit verbeteren.

Ongeschikte of onbewoonbare woningen

Een woning is ongeschikt of onbewoonbaar indien ze niet voldoende woonkwaliteit en veiligheid biedt aan de bewoner. Deze woningen komen terecht in een inventaris die opgemaakt en beheerd wordt door Wonen-Vlaanderen. Je betaalt dan jaarlijks een belasting hierop aan het Vlaams Gewest met gemeentelijke opcentiemen.

Verwaarloosde woningen en gebouwen

Verwaarlozing wordt vastgesteld aan de hand van de uiterlijke kenmerken van verval van een woning of gebouw, dus enkel langs de buitenzijde. De Vlaamse overheid heeft de bevoegdheid om verwaarlozing van woningen en gebouwen tegen te gaan, overgedragen aan de gemeente. Verwaarloosde panden komen terecht in een inventaris, die opgemaakt en beheerd wordt door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGO. Je betaalt dan jaarlijks een belasting hierop.

LEEGSTAND VAN WONINGEN EN GEBOUWEN

Wanneer een woning en/of gebouw meer dan 1 jaar niet conform zijn bestemming wordt gebruikt, wordt deze in het gemeentelijk leegstandsregister opgenomen.

Vanaf het ogenblik waarop je woning of gebouw gedurende 1 jaar in dit register is opgenomen, moet je als eigenaar een belasting betalen.Procedure

  • Als je woning in het register opgenomen wordt, krijg je daarvan een administratieve akte toegestuurd.
  • Vanaf de dag na de betekening van deze akte, heb je 30 dagen tijd om een schriftelijk beroep in te dienen.
  • In bepaalde gevallen kan je een tijdelijke vrijstelling van heffing krijgen.
  • Wanneer je pand terug 6 maanden in gebruik genomen is volgens zijn bestemming, kan je een schrapping uit het register aanvragen.

Procedure

  • Als je woning in het register opgenomen wordt, krijg je daarvan een administratieve akte toegestuurd.
  • Vanaf de dag na de betekening van deze akte, heb je 30 dagen tijd om een schriftelijk beroep in te dienen.
  • In bepaalde gevallen kan je een tijdelijke vrijstelling van heffing krijgen.
  • Wanneer je pand terug 6 maanden in gebruik genomen is volgens zijn bestemming, kan je een schrapping uit het register aanvragen.