Willebringen: Weg- en rioleringswerken Willebringsestraat, Torenhofstraat, Hertenstraat

Update 25/04/2022

De werken in de Torenhofstraat, tussen het begin van de bebouwde kom en de Hertenstraat, zijn bijna klaar. Op 21 april werd de onderlaag asfalt geplaatst. Momenteel worden de nieuwe voetpaden en de aansluitingen op de fietspaden afgewerkt.

Er dienen ook nog aanpassingen aan de rijweg zelf te gebeuren. Er zal over de volledige breedte van de rijweg een ondergrondse betonconstructie gemaakt worden om later het opstuwen van de asfaltverharding te voorkomen. Dit wilt zeggen dat de weg nog afgesloten blijft voor alle verkeer tot half mei. Op 11 mei is momenteel het plaatsen van de toplaag asfalt voorzien.

De komende dagen vinden er ook nog renovatiewerken aan de riolering in de Torenhofstraat (gedeelte tussen de Hertenstraat en het kruispunt met de Willebringsestraat) en in de Willebringsestraat plaats. De werken zullen vanuit de onderzoekskamers (rioleringsputten) uitgevoerd worden, waardoor er geen ingrijpende bovengrondse werken nodig zijn. De omwonenden kunnen beperkte hinder ondervinden wegens een kortstondige onderbreking van de rioleringsaansluiting.

Voor de laatste fase van het wegenis- en rioleringsproject, namelijk het gedeelte Torenhofstraat voorbij het kruispunt met de Willebringsestraat, zijn er wel enkele problemen opgedoken waardoor er een volledig nieuw ontwerp moest opgemaakt worden. Dit alles brengt met zich mee dat de werken ten vroegste na het bouwverlof (aug. – sep.) zullen starten. De plaatselijke bewoners zijn hiervan reeds op de hoogte. 

Na meer dan een jaar ernstige verkeershinder voor het centrum van Willebringen kan men vanaf nu zonder hinder in de richting van Kumtich rijden en kan men vanaf mei vanuit Willebringen ook terug naar Vertrijk.


Update 05/04/2022

Op 06/04/2022 start men in de Willebringsestraat met het fijnfrezen van de bestaande betonverharding. Dit om de nog aanwezige niveauverschillen weg te werken. Vervolgens worden de voegen tussen het beton voorzien van nieuwe voegvulling zodat de geluidshinder van het voorbijrijdend verkeer tot een minimum herleid kan worden. Tot slot zal er nog nieuwe wegmarkering worden aangebracht.

Bij het uitvoeren van deze werken zal er een mobiele werkplaats signalisatie gebruikt worden. De woningen blijven bereikbaar en doorgaand verkeer blijft mogelijk. Parkeren op de openbare weg is niet toegestaan. Plaatselijk alternerend verkeer zal van toepassing zijn. De werkzaamheden zijn echter wel weersafhankelijk. 


Update 09/02/2022

De werken in de Willebringsestraat vorderen goed. De fietspaden zijn al een tijdje aangelegd en kunnen reeds gebruikt worden.

Aan de zijde van de oneven huisnummers (rijrichting Kumtich) zal het voetpad midden deze week klaar zijn. Enkel de inritten moeten waar nodig nog aangepast worden. Eind deze week start men met de uitbraak van het bestaande voetpad en de kantstrook aan de zijde van de even huisnummers. Vervolgens starten de voorbereidende werken voor de plaatsing van de nieuwe straatkolken en kantstrook (goot en boordsteen). Ook hier moeten de riooldeksels vervangen worden en zal er uiteindelijk een nieuw voetpad worden aangelegd.

Naast de aanleg van de fiets- en voetpaden werden er al een groot aantal betonvakken in de rijweg vervangen. In de Torenhofstraat dienen er wel nog een aantal betonvakken vervangen te worden. Deze werken zullen eind februari, begin maart plaatsvinden.

Tot slot zal het volledige traject, de rijweg, nog worden vlak gefreesd en worden de voegen tussen het beton voorzien van nieuwe voegvulling zodat de geluidshinder van het voorbijrijdend verkeer tot een minimum herleid kan worden. We verwachten dat de werken tegen eind maart volledig afgerond kunnen worden.

Gezien de Torenhofstraat, de gehele periode van deze werken nog onderbroken is, worden al de werken in de Willebringsestraat met doorgaand verkeer uitgevoerd.


Update 14/01/2022

Weg-en rioleringswerken Willebringsestraat 

De herstellingswerken in de Willebringsestraat vanaf het kruispunt met de Torenhofstraat tot aan de brug over de E40 (richting Kumtich) zullen nog een week langer duren. De Willebringsestraat blijft dus nog tot het einde van deze week afgesloten. 

Vanaf 24/01/2022 wordt de Willebringsestraat terug volledig opengesteld. Er worden wel nog werken uitgevoerd aan de voetpaden waardoor plaatselijk alternerend verkeer van toepassing zal zijn.


Update 13/01/2022

Weg-en rioleringswerken Torenhofstraat

Vanaf 24/01/2022 beginnen de rioleringswerken in de Torenhofstraat te Boutersem.

Hierdoor zal er geen doorgang mogelijk zijn vanaf 24/01/2022 gedurende een periode van ongeveer drie maanden.

Het gaat over het stuk van de Torenhofstraat tussen de brug over de E40 tot aan het kruispunt met de Hertenstraat (inclusief dit kruispunt).

Er wordt een omleiding ingesteld via Kumtich.

Fietsers kunnen wel via de Torenhofstraat richting Vertrijk maar dienen af te stappen ter hoogte van de werkzone.


Update 22/11/2021

Op 01/12/2021 starten de herstellingswerken in de Willebringestraat. Op 17/01/2022 starten de weg- en rioleringswerken in de Torenhofstraat.

Herstellingswerken Willebringsestraat

Op 01/12/2021 starten de herstellingswerken van het platenbeton op de rijbaan in de Willebringsestraat vanaf het kruispunt met de Torenhofstraat tot aan de brug over de E40 (richting kumtich). De beschadigde platen worden vervangen.De rijbaan zal worden afgesloten vanaf 01/12/2021 tot en met 23/12/2021. De periode voor het onderbreken van de straat om de lange betonstroken te vervangen, zal tot een minimum herleid worden.

Plaatselijk verkeer VOOR DE BEWONERS zal zoveel mogelijk gewaarborgd blijven. Fietsverkeer zal toegelaten worden. Dit zal buiten de bebouwde kom reeds op het nieuw aangelegde fietspad kunnen verlopen.  

Mochten de werken uitlopen, dan zal de weg afgesloten zijn tot en met maximum 17/01/2022. Daarna wordt een deel van de rijbaan vrijgemaakt voor doorgaand verkeer. Dit gezien de werken in de Torenhofstraat starten.

Er is een omleiding voorzien via het centrum van Vertrijk. 

Weg-en rioleringswerken Torenhofstraat

Op 17/01/2022 starten de weg- en rioleringswerken in de Torenhofstraat vanaf het kruispunt met de Hertenstraat tot aan de brug (richting Vertrijk). De rijbaan zal worden afgesloten vanaf 17/01/2022 tot en met 30/04/2022.   

Fietsverkeer wordt toegelaten op voorwaarde dat de fietsers afstappen ter hoogte van de aan gang zijnde werken (max. wandelafstand 150 m). Plaatselijk verkeer VOOR DE BEWONERS zal enkel buiten de werkuren mogelijk zijn.

Er is een omleiding voorzien via het centrum van Kumtich. 

Overzicht werken

Deel 1

Waar: Willebringsestraat vanaf het kruispunt met de Torenhofstraat tot aan de brug.
Wanneer: 01/12/2021 – 23/12/2021 (met als maximum 17/01/2022). Onder voorbehoud van de weersomstandigheden. 
Wat: Starten herstellingswerken op de rijbaan van het platenbeton. De beschadigde platen worden vervangen.
Afsluiten: Volledige rijweg. Plaatselijk verkeer VOOR DE BEWONERS zal zoveel mogelijk gewaarborgd blijven. Fietsverkeer toegelaten. Mocht er tot langer dan 17/01/2022 worden gewerkt (door vertragingen), dan wordt een deel van de rijbaan vrijgemaakt voor verkeer. Dit gezien de werken in de Torenhofstraat starten.

Omleiding: Omleiding voorzien via het centrum van Vertrijk. 

Deel 2

Waar: Torenhofstraat van het kruispunt met de Hertenstraat tot aan de brug
Wanneer: 17/01/2022 - 30/04/2022. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden. 
Wat: Weg- en rioleringswerken
Afsluiten: Volledige rijweg. Fietsverkeer wordt toegelaten op voorwaarde dat de fietsers afstappen ter hoogte van de aan gang zijnde werken (max. wandelafstand 150 m). Plaatselijk verkeer VOOR DE BEWONERS zal enkel buiten de werkuren mogelijk zijn.

Omleiding: Omleiding voorzien via het centrum van Kumtich.


Update 06/05/2021

Online infomoment op maandag 17 mei

Op algemene aanvraag heeft het Lokaal bestuur samengezeten met de verschillende actoren van de werken in Willebringen en werd besloten om een infomoment te organiseren over de werken in Willebringen.

Omwille van de coronamaatregelen zal dit een digitale vergadering worden, op maandag maandag 17 mei 2021 om 19.30 uur. De verschillende verantwoordelijken (aannemers, studiebureau, …) zullen de werken toelichten. Er is uiteraard mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Het gaat over volgende werken:

 • Wegenwerken Willebringsestraat/Tassinstraat
 • Wegenwerken Hertenstraat - Torenhofstraat - Geestelijke Hoek/Domstraat

Neem je graag deel aan dit digitale infomoment?

Schrijf je dan ten laatste op vrijdag 14 mei in via het E-loket https://www.boutersem.be/E-loket via het formulier ‘Inschrijving Infomoment Werken Willebringen’ (de link vind je onderaan de pagina).

In het weekend van 15/16 mei ontvang je dan een digitale uitnodiging zodat je op maandag 17 mei kan deelnemen aan de digitale infosessie.

De bewonersbrief voor de omwonenden vind je in bijlage.


Update 29/04/2021

Wegenwerken Willebringsestraat/Tassinstraat

De Willebringsestraat wordt met ingang van maandag 3 mei afgesloten vanaf het kruispunt met de Torenhofstraat richting Kumtich:

 • start met de werken aan de brug (wegnemen van het wegdek) uitvoering door Willemen Infra
 • start met de voorbereidende werken aan de riolering op 4 mei vanaf woning nr. 127 tot nr. 145 - enkel het rijvak aan de zijde van de woningen zal na het beuken van de betonnen rijbaan overrijdbaar blijven
 • start met de effectieve rioleringswerken vanaf 10 mei

Vanaf deze datum zal de Willebringsestraat van nummer 127 tot nummer 145 niet toegankelijk zijn tussen de werkuren (van 6.30 u tot 16 u). Moest u tussen de werkuren willen vertrekken met uw auto, dan is het raadzaam om uw wagen voorbij huisnummer 127 te parkeren. Na de werkuren zullen de opritten zoveel mogelijk bereikbaar gemaakt worden. Werken worden uitgevoerd door Colas Noord NV.

Op maandag 3 mei 2021 wordt gestart met:

 • de aanleg van een vrijliggend fietspad op de Willebringsestraat en de Tassinstraat
 • de aanleg van voetpaden op de Willebringsestraat
 • de renovatie van het brugdek over de E40 en HST-spoorlijn
 • de aanleg van gescheiden riolering op de Willebringsestraat
 • de renovatie van het wegdek in de Willebringsestraat
 • de heraanleg van het kruispunt Tassinstraat/Lindeveldstraat (Kumtich) als verhoogd kruispunt

Tot eind augustus zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn vanuit het centrum van Willebringen richting Kumtich. De burg over de E40 zal volledig afgesloten zijn. Het verkeer wordt omgeleid via Opvelp in de richting van de oprit E40. Lokaal verkeer richting centrum Boutersem blijft mogelijk tot begin augustus via Vertrijk.

VERDERE INFO, EEN PLANNETJE TER VERDUIDELIJKING EN CONTACTGEGEVENS VIND JE IN DE BEWONERSBRIEF IN BIJLAGE

Wegenwerken Hertenstraat - Torenhofstraat - Geestelijke Hoek/Domstraat

Aansluitend op de wegenis- en de rioleringsweken in de Willebringsestraat zijn er ook nog werken gepland in de Hertenstraat - Torenhofstraat en Geestelijke Hoek/Domstraat.

Vanaf 3 augustus (na het bouwverlof) tot eind september wordt een riool aangelegd die de verbinding maakt tussen de riolering van op het einde van de Geestelijke Hoek met het zuiveringsstation in de Domstraat.

VERDERE INFO EN CONTACTGEGEVENS VIND JE IN DE BEWONERSBRIEF IN BIJLAGE

Wegenwerken N234 tussen E40 en Leuvensesteenweg (N3)

Op 17 mei starten de renovatiewerken van het wegdek in de Neervelpsestraat/Smidstraat en de aanleg van voetpaden in de Smidstraat. Er zal geen doorgang meer mogelijk zijn tussen de Stationsstraat en de E40 tot einde augustus. Tot einde juli zal er wel lokaal verkeer mogelijk zijn tussen het centrum van Vertrijk en de Leuvensesteenweg.

Meer info hierover:

https://www.boutersem.be/nieuwsdetail/2129/start-werken-smidstraat-vertrijk-geen-doorgang-meer-tussen-stationsstraat-en-e40-vanaf-17-me

Handelaars blijven bereikbaar


Update 02/04/2021

Zoals reeds aangekondigd zullen er de komende maanden ingrijpende wegenis- en rioleringswerken plaatsvinden in de deelgemeenten Vertrijk en Willebringen. Het gemeentebestuur had u hiervoor graag uitgenodigd op een infoavond om de nodige toelichting te kunnen geven maar gezien de huidige coronamaatregelen is dit nog steeds niet mogelijk.

In Vertrijk starten er grondige renovatiewerken in de Neervelpsestraat, de Smidstraat en de Stationsstraat, hetgeen enerzijds, de verbinding met de op- en afrit van de E40 grondig zal verstoren, maar ook anderzijds de verbinding met het centrum van Boutersem. Vanuit Neervelp en WIllebringen zal het moeilijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.

In Willebringen is men nu reeds fietspaden aan het aanleggen langs de Willebringsestraat in de richting van Honsem die weliswaar beperkte hinder met zich meebrengen. Vanaf 3 mei starten echter ook de werkzaamheden voor de aanleg van fiets- en voetpaden langs de Willebringsestraat vanaf de Torenhofstraat tot Kumtich. Daarbij wordt er ook werk gemaakt van de aanleg van riolering, renovatie van de brug over de E40 richting Kumtich en zullen er grondige renovatiewerken uitgevoerd worden aan het wegdek.

In een latere fase, weliswaar aansluitend aan hoger vernoemde werken, gaan er nog wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd worden in de Hertenstraat en in twee delen van de Torenhofstraat (gedeelte vanaf het kruispunt met de Hertenstraat in de richting van Vertrijk en gedeelte voorbij het kruispunt met de Willebringsestraat).

Ondanks de samenloop van meerdere werven, werd er in overleg met de verschillende instanties en aannemers getracht om de hinder voor de omwonenden en vooral het instellen van omleidingen zoveel mogelijk te beperken.

De twee belangrijkste knelpunten in de coördinatie van de werken zijn vooral de renovatie van de Stationsstraat + heraanleg kruispunt Smidstraat/Stationsstraat en de renovatie van de brug over de E40 en HST-spoorlijn waarbij getracht werd om deze zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.


Up to date info vind je via www.wegenenverkeer.be/boutersem

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u