Water onttrekken uit waterlopen

Onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en grachten

Er is een nieuwe Wet onbevaarbare waterlopen, met uitvoeringsbesluit

Goedkeuring besluit: 7 mei 2021

Publicatie BS: 28 juni 2021

Waar kan water onttrokken worden en door wie:

 • Door aangelande op eigen perceel (eigendom/in pacht)

 • Door iedereen aan de openbare weg

 • Op een perceel van derden mits toelating gebruiker

Voor vaste inrichtingen is een machtiging en/of omgevingsvergunning vereist.

Voor tijdelijke onttrekkingen is er meldingsplicht:

Meldingsplicht aan de bevoegde waterbeheerder voor de onttrekkering uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, behalve voor:

 • weidepompengebruiken om dieren te drenken

 • spuittoestellen vullen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is

 • een water-of aalton van maximaal 10 m³ vullen

 • zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen

De melding is maximaal 1 maand geldig.

Registratie onttrokken hoeveelheden

Debietsmetingssysteem zijn verplicht, behalve voor:

 • een onttrekking bestaande uit een weidepompen om dieren te drenken

 • een onttrekking om een spuittoestel te vullen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken

 • een onttrekking om een water-of aalton van maximaal 10 m³ te vullen;

 • een onttrekking met behulp van een pomp om een of meerdere haspels te voeden met een effectief debiet kleiner dan 10 m³ per uur. Indien de pomp meerdere haspels voedt, telt het effectief debiet van de gezamenlijke haspels;

 • zonnepompen voor weidevogels en pompen voor veedrinkpoelen.


Eloket:

www.wateronttrekking.be

Milieu en duurzaamheid

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 61
fax
016 49 17 36
e-mail
milieudienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 19.00 u