Willebringen: weg- en rioleringswerken

Zoals reeds aangekondigd zullen er de komende maanden ingrijpende wegenis- en rioleringswerken plaatsvinden in de deelgemeenten Vertrijk en Willebringen. Het gemeentebestuur had u hiervoor graag uitgenodigd op een infoavond om de nodige toelichting te kunnen geven maar gezien de huidige coronamaatregelen is dit nog steeds niet mogelijk.

In Vertrijk starten er grondige renovatiewerken in de Neervelpsestraat, de Smidstraat en de Stationsstraat, hetgeen enerzijds, de verbinding met de op- en afrit van de E40 grondig zal verstoren, maar ook anderzijds de verbinding met het centrum van Boutersem. Vanuit Neervelp en WIllebringen zal het moeilijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.

In Willebringen is men nu reeds fietspaden aan het aanleggen langs de Willebringsestraat in de richting van Honsem die weliswaar beperkte hinder met zich meebrengen. Vanaf 3 mei starten echter ook de werkzaamheden voor de aanleg van fiets- en voetpaden langs de Willebringsestraat vanaf de Torenhofstraat tot Kumtich. Daarbij wordt er ook werk gemaakt van de aanleg van riolering, renovatie van de brug over de E40 richting Kumtich en zullen er grondige renovatiewerken uitgevoerd worden aan het wegdek.

In een latere fase, weliswaar aansluitend aan hoger vernoemde werken, gaan er nog wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd worden in de Hertenstraat en in twee delen van de Torenhofstraat (gedeelte vanaf het kruispunt met de Hertenstraat in de richting van Vertrijk en gedeelte voorbij het kruispunt met de Willebringsestraat).

Ondanks de samenloop van meerdere werven, werd er in overleg met de verschillende instanties en aannemers getracht om de hinder voor de omwonenden en vooral het instellen van omleidingen zoveel mogelijk te beperken.

De twee belangrijkste knelpunten in de coördinatie van de werken zijn vooral de renovatie van de Stationsstraat + heraanleg kruispunt Smidstraat/Stationsstraat en de renovatie van de brug over de E40 en HST-spoorlijn waarbij getracht werd om deze zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Up to date info vind je via www.wegenenverkeer.be/boutersem

Online infomoment op maandag 17 mei

Op algemene aanvraag heeft het Lokaal bestuur samengezeten met de verschillende actoren van de werken in Willebringen en werd besloten om een infomoment te organiseren over de werken in Willebringen.

Omwille van de coronamaatregelen zal dit een digitale vergadering worden, op maandag maandag 17 mei 2021 om 19.30 uur. De verschillende verantwoordelijken (aannemers, studiebureau, …) zullen de werken toelichten. Er is uiteraard mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Het gaat over volgende werken:

 • Wegenwerken Willebringsestraat/Tassinstraat
 • Wegenwerken Hertenstraat - Torenhofstraat - Geestelijke Hoek/Domstraat

Neem je graag deel aan dit digitale infomoment?

Schrijf je dan ten laatste op vrijdag 14 mei in via het E-loket https://www.boutersem.be/E-loket via het formulier ‘Inschrijving Infomoment Werken Willebringen’ (de link vind je onderaan de pagina).

In het weekend van 15/16 mei ontvang je dan een digitale uitnodiging zodat je op maandag 17 mei kan deelnemen aan de digitale infosessie.

De bewonersbrief voor de omwonenden vind je in bijlage.

Wegenwerken Willebringsestraat/Tassinstraat

Op maandag 3 mei 2021 wordt gestart met:

 • de aanleg van een vrijliggend fietspad op de Willebringsestraat en de Tassinstraat
 • de aanleg van voetpaden op de Willebringsestraat
 • de renovatie van het brugdek over de E40 en HST-spoorlijn
 • de aanleg van gescheiden riolering op de Willebringsestraat
 • de renovatie van het wegdek in de Willebringsestraat
 • de heraanleg van het kruispunt Tassinstraat/Lindeveldstraat (Kumtich) als verhoogd kruispunt

Tot eind augustus zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn vanuit het centrum van Willebringen richting Kumtich. De burg over de E40 zal volledig afgesloten zijn. Het verkeer wordt omgeleid via Opvelp in de richting van de oprit E40. Lokaal verkeer richting centrum Boutersem blijft mogelijk tot begin augustus via Vertrijk.

De Willebringsestraat wordt met ingang van maandag 3 mei afgesloten vanaf het kruispunt met de Torenhofstraat richting Kumtich:

 • start met de werken aan de brug (wegnemen van het wegdek) uitvoering door Willemen Infra
 • start met de voorbereidende werken aan de riolering op 4 mei vanaf woning nr. 127 tot nr. 145 - enkel het rijvak aan de zijde van de woningen zal na het beuken van de betonnen rijbaan overrijdbaar blijven
 • start met de effectieve rioleringswerken vanaf 10 mei

Vanaf deze datum zal de Willebringsestraat van nummer 127 tot nummer 145 niet toegankelijk zijn tussen de werkuren (van 6.30 u tot 16 u). Moest u tussen de werkuren willen vertrekken met uw auto, dan is het raadzaam om uw wagen voorbij huisnummer 127 te parkeren. Na de werkuren zullen de opritten zoveel mogelijk bereikbaar gemaakt worden. Werken worden uitgevoerd door Colas Noord NV.

VERDERE INFO, EEN PLANNETJE TER VERDUIDELIJKING EN CONTACTGEGEVENS VIND JE IN DE BEWONERSBRIEF IN BIJLAGE

Wegenwerken Hertenstraat - Torenhofstraat - Geestelijke Hoek/Domstraat

Aansluitend op de wegenis- en de rioleringsweken in de Willebringsestraat zijn er ook nog werken gepland in de Hertenstraat - Torenhofstraat en Geestelijke Hoek/Domstraat.

Vanaf 3 augustus (na het bouwverlof) tot eind september wordt een riool aangelegd die de verbinding maakt tussen de riolering van op het einde van de Geestelijke Hoek met het zuiveringsstation in de Domstraat.

VERDERE INFO EN CONTACTGEGEVENS VIND JE IN DE BEWONERSBRIEF IN BIJLAGE

Wegenwerken N234 tussen E40 en Leuvensesteenweg (N3)

Op 17 mei starten de renovatiewerken van het wegdek in de Neervelpsestraat/Smidstraat en de aanleg van voetpaden in de Smidstraat. Er zal geen doorgang meer mogelijk zijn tussen de Stationsstraat en de E40 tot einde augustus. Tot einde juli zal er wel lokaal verkeer mogelijk zijn tussen het centrum van Vertrijk en de Leuvensesteenweg.

Meer info hierover:

https://www.boutersem.be/nieuwsdetail/2129/start-werken-smidstraat-vertrijk-geen-doorgang-meer-tussen-stationsstraat-en-e40-vanaf-17-me

Handelaars blijven bereikbaar

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Vandaag gesloten