Participatieprojecten

Participatief budget

Wil je een eigen voorstel in de begroting laten inschrijven?

De gemeente Boutersem stelt jaarlijks de inwoners in staat om een eigen begrotingsvoorstel te doen. Hiervoor wordt in het investeringsbudget jaarlijks € 10 000 voorzien.

Voorstellen kunnen jaarlijks ingediend worden, tot uiterlijk eind januari.

De gemeenteraad weegt de verschillende voorstellen tegen elkaar af. Voor de beoordeling gelden volgende criteria:

  • het doel wordt precies omschreven en gemotiveerd;
  • het voorstel toont aan in welke mate het ten gunste komt van het algemeen belang en deelbelangen overstijgt;
  • de haalbaarheid op korte termijn wordt aangetoond door een concrete planning en een overzicht van concrete acties. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inzet van mensen, middelen en materialen.

Hoe indienen?

Voor 2022 volgt een nieuwe oproep.

Bezorg jouw voorstel per mail of post of breng het binnen op het gemeentehuis:

secretariaat@boutersem.be

Gemeente Boutersem
t.a.v. Secretariaat
Neervelpsestraat 11
3370 Boutersem

=> Maak hierbij vermelding van ‘Voorstel participatief budget’

Meer info

Details over alle inspraakmogelijkheden vind je in het ‘Reglement Burgerparticipatie’ via

https://www.boutersem.be/thema/2034/burgerparticipatie

Je kan het ook opvragen bij de gemeente.

Winnende participatieprojecten van 2021

In bijlage vind je de winnende participatieprojecten voor 2021, weerhouden op de gemeenteraad van 25 maart 2021.

Secretariaat

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 64
e-mail
secretariaat@boutersem.be
Vandaag gesloten

Omwille van CORONA: gemeentehuis en OCMW: enkel open op afspraak (klik op de link voor meer info en om je afspraak digitaal of telefonisch in te plannen).

! Omwille van wegenwerken in de Smidstraat/Neervelpsestraat en Stationsstraat is het gemeentehuis moeilijk bereikbaar. Voor up-to-date informatie over de werken en de omleidingen kan je terecht op https://www.wegenenverkeer.be/boutersem

De gemeentediensten zijn steeds telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren.