Aanvraag waardebonnen consumptiebudget

Subsidie van de Vlaamse Regering ter ondersteuning van de getroffen lokale economie

De Vlaamse regering heeft besloten om een subsidie toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen tijdens de huidige coronacrisis, dit in de vorm van waardebonnen.

De gemeente en het OCMW wenst aan elk gezinshoofd of alleenstaande persoon, die tot een kwetsbare doelgroep behoort, extra consumptiebudget aan te bieden in de vorm van een waardebon.

Waar heb je recht op?

De gemeente Boutersem kent waardebonnen toe, met een totaalbedrag van € 40.

Deze waardebonnen kunnen besteed worden bij handelszaken en organisaties gelegen in Boutersem.

Deze waardebonnen zijn enerzijds bedoeld om handelszaken en organisaties in Boutersem, die sterk getroffen zijn door de coronacrisis, te steunen. Anderzijds zijn deze bedoeld om gezinnen/personen te ondersteunen die door de coronapandemie een serieus inkomensverlies leden of die al met een laag inkomen moesten rondkomen en zich hierdoor in een specifieke noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

Wie heeft er recht op?

Personen en gezinnen die volgende maximumbedragen of minder aan inkomen hebben, komen in aanmerking om een coupon te verkrijgen:

  • Alleenstaanden met een inkomen van maximum € 1246,58 per maand
  • Een gezin of koppel zonder kinderen ten laste, met een gezinsinkomen van maximum van € 1662,10 per maand (bv. koppel met volwassen kind)
  • Alle vormen van gezinssamenstelling waarbij minimaal 1 minderjarig kind ten laste is, met een maximum gezinsinkomen van € 1684,68 per maand

Procedure

Hoe aanvragen?

  • vul het formulier in via het E-loket: ‘Aanvraag waardebonnen consumptiebudget’
  • of vraag aan het OCMW een papieren versie

Voeg bij het aanvraagformulier jouw loonfiches of inkomstenbewijzen van de afgelopen twee maanden.

Het OCMW onderzoekt of je in aanmerking komt. Als je in aanmerking komt, dan ontvang je jouw bonnen per post.

foto: pexels

E-loket

portefeuille

OCMW

adres
Oude Baan 243370 Boutersem
tel.
016 73 44 78
fax
016 73 53 74
e-mail
info.ocmw@boutersem.be
Vandaag gesloten