Religieus erfgoed in onze kerken

De Sint-Annakerk van Roosbeek wordt herbestemd

In het kerkenplan (door de gemeente goedgekeurd op 01/06/2017) en in het beheersplan (door de dienst Erfgoed goedgekeurd op 25/02/2019) is de herbestemming van de Sint-Annakerk vastgelegd met naast een multifunctionele (tentoonstellingen, concerten, lezingen, ledenfeesten, workshops) ook een museale functie. In deze functie zal de Sint-Annakerk het meest waardevolle roerend religieus erfgoed (excl. cultuurgoederen) van de overige gedesaffecteerde kerken van de Pastorale Zone Sjalom Boutersem bewaren. De leden van de op 1 januari 2021 ontslagnemende kerkfabriek van Roosbeek werden door het nieuwe kerkbestuur Heilige Maria opgenomen in een kerkteam met de opdracht de uitbouw van de site Roosbeek mee te blijven ondersteunen.

De Sint-Annakerk werd door de provincie Vlaams-Brabant geselecteerd voor het project “Een eeuwig leven voor je landelijke kerk”. Onder begeleiding van PARCUM (het vroegere Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) en met financiële steun van de provincie vinden er tussen 23 september en 24 oktober 2021 diverse evenementen plaats in de Sint-Annakerk als Pop-up voor de herbestemming.

Wat gebeurt er met de beelden, schilderijen, kelken …

Het kerkbestuur waardeert het patrimonium van de kerk en onderzoekt nu de mogelijke bestemmingen. Zij doet dit onder leiding van PARCUM samen met de parochie, de zoneploeg, de gemeente Boutersem, het aartsbisdom Mechelen-Brussel, Monumentenwacht Vlaams-Brabant en de Heemkundige Kring Velpeleven. Het traject dat doorlopen wordt, is een eerste stap van een groter plan voor de waardering en herbestemming van het rijke religieuze erfgoed van de parochiekerken  van de gemeente Boutersem, dat volgens het kerkenbeleidsplan de komende jaren wordt uitgerold. Als eerste kwam de Sint- Remigiuskerk van Neervelp aan bod, als te herbestemmen kerk en nu dus de Sint-Annakerk van Roosbeek.

Jij kunt helpen

Daarvoor hebben we ook jouw hulp nodig. Het religieus erfgoed in Roosbeek heeft een betekenis voor ons allemaal, in de eerste plaats uiteraard voor de eigen parochianen en hun families, maar ook voor elke inwoner van Boutersem, voor wetenschappers en onderzoekers  of voor een (wieler-) toerist of wandelaar, die toevallig de kerk leert kennen. 

Je kan kennismaken met het waardevolle patrimonium van de Sint-Annakerk in Roosbeek tijdens het Pinsterweekend van 23 mei 2021 (zondag 23 mei en maandag 24 mei) uiteraard met in achtneming van de dan van kracht zijnde Coronamaatregelen. In de kerk worden alle kerkschatten van de parochiekerk uitgestald. We vernemen er graag jouw mening over de toekomst van dit kunstpatrimonium. 

Heb je nog oude foto’s, flyers, affiches of filmpjes van de kerk, van processies, kermissen of andere feesten of andere informatie over het parochiale leven in Roosbeek, dan zijn die zeker welkom. Als je ze meebrengt naar het participatiemoment in mei zullen we ze ter plaatse inscannen. Kan je niet aanwezig zijn, maar beschik je over informatie, dan mag deze aan het kerkteam van Roosbeek bezorgd worden. Wij willen samen met u er voor zorgen dat we dit patrimonium met de beste zorgen kunnen blijven omringen.

De openingsuren van de uitstalling van de kunstschatten zullen nog op de website vermeld worden. Indien de coronamaatregelen het participatiemoment onverhoopt nog niet toelaten tijdens het Pinksterweekend, dan zal er een alternatief gemeld worden.

Meer info

Het kerkteam van Roosbeek - Daniël Vandenhoeck (voorzitter) -  0475 85 77 47 - d.vandenhoeck@skynet.be


De Sint-Remigiuskerk van Neervelp krijgt een nieuwe invulling

Het kerkgebouw wordt een ruimte voor ontmoetingen en bijeenkomsten van de fanfare, muzikanten, kunstenaars en inwoners. Studenten kunnen er zich in alle rust voorbereiden op hun examens. De activiteiten die er kunnen georganiseerd worden zijn repetities, workshops, overlegvergaderingen, studeerplek tijdens de blok … naast publieke momenten zoals een tentoonstelling (bv. de kunstroute), een concert, optredens … Het verleden van het kerkgebouw wordt gerespecteerd.

Wat gebeurt er met de beelden, schilderijen, kelken, … ?

Het plaatselijk kerkbestuur waardeert het patrimonium van de kerk en onderzoekt nu de mogelijke bestemmingen. Zij doet dit onder leiding van PARCUM samen met de parochie, de zoneploeg, het centraal kerkbestuur, de gemeente Boutersem, het aartsbisdom Mechelen-Brussel, Monumentenwacht Vlaams-Brabant en de Heemkundige Kring Velpeleven.

Het traject dat doorlopen wordt, is een eerste stap van een groter plan voor de waardering en herbestemming van het rijke religieuze erfgoed van de parochiekerken van de gemeente Boutersem, dat volgens het kerkenbeleidsplan de komende jaren wordt uitgerold. Komen als eerste aan bod: de St. Remigiuskerk van Neervelp, als te herbestemmen kerk en de St. Annakerk van Roosbeek, als museumkerk.

Jij kunt helpen

Daarvoor hebben we ook jouw hulp nodig. Het religieus erfgoed in Neervelp heeft een betekenis voor ons allemaal, in de eerste plaats uiteraard voor de eigen parochianen en hun families, maar ook voor elke inwoner van Boutersem, voor wetenschappers en onderzoekers of zelfs voor een toevallige (wieler-)toerist of wandelaar, die toevallig het kerkje leert kennen. Heb je nog oude foto’s of filmpjes van de kerk, van processies, kermissen of andere feesten of andere informatie over het parochiale leven in Neervelp, dan zijn die zeker welkom. Beschik je over informatie, dan mag deze aan de Kerkfabriek bezorgd worden. Wij willen er samen met jou voor zorgen dat we dit patrimonium met de beste zorgen kunnen blijven omringen.

Meer info

Leon Leemput – 016/73 35 59 – leemputveuchelen@hotmail.com

Chantal Nuytten – 016/73 47 43 – chantal.nuytten@telenet.be