Onderneming, adverteren

Je hebt waarschijnlijk het digitaal infobord reeds gezien aan het Cultureel Centrum op de Kerkomsesteenweg.

Binnenkort heb jij als Boutersemse ondernemer (zetel en zaak gevestigd in Boutersem) de mogelijkheid om te publiceren op dit digitaal infobord.

Je ontving hierover een informatiebrief van de gemeente via de post. Ontving je geen brief? Laat dit dan weten aan de dienst Lokale economie.

Publiceren op het digitaal bord kan door ons jouw publiciteit aan te leveren op een powerpointpagina.

Het Reglement Digitaal Infobord (DIBA) kan je nalezen in bijlage.

Waaraan moet je powerpointpagina voldoen?

  • Maak je pagina aan in formaat standaard 4:3
  • Kies voor een niet-geschreefd lettertype
  • Gebruik een minimale fontgrootte van 28
  • Zorg dat je foto’s en/of logo van voldoende hoge resolutie zijn
  • Voor een optimale weergave en leesbaarheid raden we je aan om een donkere achtergrond te gebruiken (zwart met witte tekst), vermijd het gebruik van grote witte vlakken.
  • Let zeker ook op spellingsfouten of andere mogelijke fouten

Hoe bezorg je ons jouw advertentie?

Via het formulier op het E-loket.

Lever je publicatie aan ten laatste op 13 december 2020.

E-loket