Melding formulier

Lees eerst:

Lees eerst de algemene uitleg op www.boutersem.be/melding

Algemene meldpunten

Over onderstaande items doe je een melding via een extern meldpunt, en niet aan de gemeente (je vult dus het formulier onderaan niet in).

Klik op de link om een melding te doen aangaande:

Belangrijke telefoonnummers

Dringende interventies :

  • Medische hulp en brandweer: 112
  • Politie: 101
  • Gasgeur: 0800 65 065
  • Storingen en defecten elektriciteit en gas: 078 35 35 00
  • Antigifcentrum: 070 245 245

Meldingsformulier

Maak van onderstaand formulier gebruik om een melding te doen bij de gemeente.

Dit betreft meldingen aangaande:

  • gebreken aan wegen, voetpaden, gemeentelijke infrastructuur, ... 
  • melden van milieuhinder zoals bv. geluidshinder of zwerfvuil
  • ratten op eigen domein, openbaar domein (voor ratten langs waterlopen tweede categorie doe je een melding bij het meldpunt ratten van de provincie - zie link bovenaan)
  • Heb je zwerfvuil verzameld via de witte afvalzak (te verkrijgen bij de technische dienst)? Vul je adres in op het plan en vermeld bij probleemomschrijving OPHALING ZWERFVUIL.