Melding formulier

Lees eerst:

Lees eerst de algemene uitleg op www.boutersem.be/melding

Algemene meldpunten

Over onderstaande items doe je een melding via een extern meldpunt (klik op de link): 

Belangrijke telefoonnummers

Dringende interventies :

  • Medische hulp en brandweer: 112
  • Politie: 101
  • Gasgeur: 0800 65 065
  • Storingen en defecten elektriciteit en gas: 078 35 35 00
  • Antigifcentrum: 070 245 245

Meldingsformulier

Maak van onderstaand formulier gebruik om gebreken aan wegen, voetpaden, gemeentelijke infrastructuur, ... te melden.

Heb je zwerfvuil verzameld via de witte afvalzak (te verkrijgen bij de technische dienst)? Vul je adres in op het plan en vermeld bij probleemomschrijving OPHALING ZWERFVUIL.