Aardgas

In Vlaanderen kunnen klanten vrij kiezen bij welke energieleverancier ze elektriciteit of aardgas kopen. Het beheer van het netwerk is de hoofdopdracht van de distributienetbeheerder Fluvius.

Meer info

  • via de website
  • algemeen nummer 078 35 35 34 (werkdagen 8 u - 20 u, zaterdag 9 u - 13 u), vragen over nieuwe aansluitingen, verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters, opneming van meterstanden, rationeel energiegebruik (REG), budgetmeter
  • dringende oproepen bij gasgeur 0800 65 0 65
  • pannes of storingen 078 35 35 00
  • voor doven en slechthorenden sms-codebericht 8635
  • defecte straatlampen 0800 6 35 35 (24 uur op 24, 7 dagen op 7)