Corona: Beschikbaarheid Lokaal Bestuur

De gemeentelijke administratie, de technische dienst en het OCMW blijven werken, maar achter gesloten deuren of via telewerken.

Tracht de diensten zoveel mogelijk telefonisch of via email vragen te stellen.

Maak ook zeker gebruik van het e-loket via de website: http://www.boutersem.be/E-loket

OCMW

Langskomen bij het OCMW is mogelijk maar enkel na telefonische afspraak via 016 73 44 78
 • er wordt verplicht om een mondmasker te dragen tijdens de afspraak
 • de nodige voorzorgmaatregelen worden genomen, zoals het ontsmetten van de spreekruimte, … 

Gemeentehuis

Het gemeentehuis blijft dicht en werkt enkel op afspraak.

Hieronder vind je een overzicht van diensten waarvoor je kan langskomen op het gemeentehuis, maar enkel op afspraak!
 • er wordt verplicht om een mondmasker te dragen tijdens de afspraak
 • de nodige voorzorgmaatregelen worden genomen, zoals het ontsmetten van de spreekruimte, … 

DIENST BURGERZAKEN

1. Identiteitskaarten

Aanvragen en afhalen van identiteitskaarten gebeurt enkel op afspraak. Afspraken kunnen geboekt worden via Afspraak dienst Burgerzaken (of telefonisch via 016 72 10 60).

 • Selecteer eerst waarvoor je een afspraak wil (identiteitskaart aanvragen / identiteitskaart afhalen), selecteer daarna een beschikbare datum, selecteer daarna een beschikbaar uur). Er wordt gewerkt met voldoende tijd tussen elke afspraak.
 • Er wordt gevraagd altijd met bancontact te betalen. Dit kan contactloos met je kaart.
 • Een pasfoto kan je maken op het gemeentehuis, breng hiervoor € 5 aan cash geld mee (gepast in muntstukken of een briefje).

2. Rijbewijzen

Bij verlies of diefstal van het rijbewijs gelieve eerst het bewijs van verlies/diefstal bij de politie te halen. Aanvragen en afhalen van rijbewijzen gebeurt enkel op afspraak. Afspraken kunnen geboekt worden via Afspraak dienst Burgerzaken (of telefonisch via 016 72 10 60)

 • Selecteer eerst waarvoor je een afspraak wil (rijbewijs aanvragen / rijbewijs afhalen), selecteer daarna een beschikbare datum, selecteer daarna een beschikbaar uur). Er wordt gewerkt met voldoende tijd tussen elke afspraak.
 • Er wordt gevraagd altijd met bancontact te betalen. Dit kan contactloos met je kaart.
 • Een pasfoto kan je maken op het gemeentehuis, breng hiervoor € 5 aan cash geld mee (gepast in muntstukken of een briefje).

3. Burgerlijke stand - maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak via 016 72 10 60 

 • Aangifte geboorte & adoptie
 • Aangifte huwelijk
 • Prenatale erkenning

4. Reispassen

Het aanvragen en afhalen van reispassen gebeurt enkel op afspraak. Afspraken kunnen geboekt worden via Afspraak dienst Burgerzaken. In geval van een spoedprocedure (24 uur) gelieve te bellen naar 016/72.10.60 

 • Selecteer eerst waarvoor je een afspraak wil (Aanvraag Reispaspoort / Afhalen Reispaspoort), selecteer daarna een beschikbare datum, selecteer daarna een beschikbaar uur). Er wordt gewerkt met voldoende tijd tussen elke afspraak.
 • Er wordt gevraagd altijd met bancontact te betalen. Dit kan contactloos met je kaart.
 • Een pasfoto kan je maken op het gemeentehuis, breng hiervoor € 5 aan cash geld mee (gepast in muntstukken of een briefje).

5. Vreemdelingen - maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak via 016 72 10 60

 • steeds op afspraak
 • wordt als niet-dringend beschouwd: als je nog in het bezit bent van een geldige bijlage 19

6. Adreswijzigingen - hiervoor kan je niet langskomen

Adreswijzigingen kan je doorgeven via mail aan burgerzaken@boutersem.be
! Bezorg samen met de adreswijziging al de rijksregisternummers en je telefoonnummer, in geval we je moeten contacteren.

7. Attesten - hiervoor kan je niet langskomen

Attesten kan je aanvragen via het e-loket, ze worden per post of mail toegestuurd.

http://www.boutersem.be/eloketdetail/11/burgerzaken-aanvraag-attesten

http://www.boutersem.be/eloketdetail/12/burgerzaken-aanvraag-van-uittreksel-uit-het-strafregister-het-vroegere-bewijs-van-goed-gedrag-en-zeden

Heb je twijfels, of heb je nog vragen? Gelieve dan eerst telefonisch contact te nemen via 016 72 10 60DIENST OMGEVING

De dienst omgeving werkt voorlopig enkel op afspraak

1. Wil je een aanvraag voor een omgevingsvergunning inkijken?

Alle aanvragen zijn digitaal. Je kan het dossier tijdens een openbaar onderzoek via een computer op het gemeentehuis inkijken. Je moet hiervoor een afspraak maken via 016 72 10 51. Opgelet: er wordt maximaal 1 persoon tegelijkertijd toegelaten.

Als je tijdens de inzage inhoudelijke vragen hebt over het dossier kan je deze nadien bespreken via omgeving@boutersem.be of via 016 72 10 50.

2. Heb je vragen over bouwen?

Neem dan contact op met de dienst omgeving via omgeving@boutersem.be of telefonisch via 016 72 10 50

We ontvangen hierbij graag (via e-mail):

 • informatie in verband met de ligging van het goed
 • een ontwerpvoorstel of schets met de concrete inplanting, afmetingen van het goed en de afstanden tot de perceelsgrenzen, ...
 • relevante foto's van het gebouw of het terrein
 • beknopte omschrijving van de werken, specifieke vragen, ...
 • andere relevante documenten

3. Heb je vragen over leegstand, verwaarlozing, woonkwaliteit?

Neem contact op met het woonproject ‘Wonen aan de Velp’ via woningkwaliteit.boutersem@igo.be of telefonisch via 0471 66 28 34

4. Wil je een document bezorgen? (bezwaar, aanvraag stedenbouwkundig attest, …)

We zijn enkel open na afspraak. Je bezorgt ons bij voorkeur alles via het omgevingsloket of indien niet mogelijk, via omgeving@boutersem.be of via aangetekend schrijven. Vraag ons wel steeds een ontvangstbewijs indien je een document per e-mail bezorgt.