Corona: Info voor sportclubs en verenigingen

Samen in alle veiligheid naar buiten

Sinds 8 juni mogen verschillende sectoren, culturele en sportieve activiteiten opnieuw opstarten. Omdat het coronavirus nog steeds aanwezig is in onze maatschappij, moeten zij er wel voor zorgen dat dit in alle veiligheid gebeurt. Per sector worden er regels (protocollen) opgesteld om ieders gezondheid te beschermen.

https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/