Hygiëne attest

Het hygiëneattest bevestigt dat uw zaak voldoet aan de hygiënische eisen.

U vraagt het attest aan:

 • bij de opening van een nieuwe zaak: in een nieuwbouw
 • als er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt
 • als de aard van de handelsactiviteit wijzigt
 • als er in een bestaande horecazaak een verbouwing met bouwtoelating gebeurt, voor dat gedeelte waarop de bouwtoelating betrekking heeft.
 • bij heropening van een zaak: als de zaak langer dan 1 jaar gesloten was
 • als de bestemming is gewijzigd
 • als er (ook binnen) veranderingswerken werden uitgevoerd.


Zolang u geen nieuwe aangifte voor de openingsbelasting nodig hebt, blijft het hygiëneattest geldig.

Het gemeentebestuur zal na controle van de hygiënevoorwaarden een hygiëneattest opstellen, dat bepaalt dat uw uitbating aan de hygiënevereisten voldoet.


De voorwaarden hebben betrekking op:

 • de plafondhoogte van je horecazaak (minimum 2.75m hoog)
 • het volume (minimum 90 m³)
 • de publieke plaatsen (geen rechtstreekse verbinding met de toiletten)
 • de staat van de toiletten (netheid, verluchting, niet bereikbaar langs private plaatsen e.a.)
 • bepalingen i.v.m. het rookafzuigsysteem
 • bepalingen i.v.m. toegankelijkheid (vanaf openbaar domein en voor personen met een beperking)

Lokale Economie

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 78
e-mail
dienstlokaleeconomie@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 19.00 u