Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter door verenigingen, scholen en particulieren

Verenigingen, sportclubs en scholen die een verkoop – gaande van wafels, kalenders, hamburgers, hotdogs, snoep, soep, koekjes, car-wash, drank, …. –  organiseren ten voordele van de eigen werking of voor een goed doel, zijn verplicht vooraf een machtiging voor occasionele verkoop aan te vragen bij het gemeentebestuur.
Dit geldt ook voor particulieren die een verkoop organiseren ten voordele van een goed doel.

Wat valt niet onder deze occasionele verkoop?

Eetfestijnen, verkopen van tombolaloten, steunkaarten, pannenkoekenfestijn met verkoop en verbruik in het lokaal/zaal,…

Belangrijk om te weten:

De verkoop moet occasioneel blijven.

Tijdens de verkoop dienen de verkopers zich te identificeren, dit kan aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool.

Bij de verkoop van voedingsproducten dient men de geldende reglementen (FAVV) na te leven.

Verkoopactiviteiten die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden en de organisator kan één of meer jaren het verbod krijgen tot het uitoefenen van verkopen.

Hoe aanvragen

Beperkt de verkoop zich tot de gemeente Boutersem: volledig ingevuld aanvraagformulier bezorgen aan de dienst lokale economie van Boutersem. Deze aanvraag/vergunning is volledig gratis.

Indien de verkoop plaatsheeft in en buiten de gemeente Boutersem dien je een vergunning aan te vragen bij Agenstschap Innoveren en Ondernemen. Dit kan door ene mailtje te sturen naar reglementen@vlaio.be waarin je meldt wie je bent, wat je gaat doen, waar, wanneer en voor welk doel. Dit is kosteloos en je ontvangt dan ene vergunning die je kan tonen als er controle is en men er naar vraagt.

Lokale Economie

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 78
e-mail
dienstlokaleeconomie@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 19.00 u