Openbaarheid van bestuur

De gemeente Boutersem moet haar inwoners duidelijk en voldoende informeren over het gevoerde beleid, de regelgeving en de dienstverlening. Dit heet actieve openbaarheid. De burger zelf heeft ook het recht om bestuursdocumenten in te kijken, uitleg te krijgen of er een kopie van te ontvangen. Dit is passieve openbaarheid. 

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, maar er zijn uitzonderingen. Zo zal een aanvraag afgewezen worden als er bijvoorbeeld sprake is van het schenden van een geheimhoudingsverplichting,?de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (tenzij de betrokkene akkoord gaat). Daarnaast kan de overheid een aanvraag afwijzen als blijkt dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen bijvoorbeeld de bescherming van de openbare orde en veiligheid, een economische, financieel of commercieel belang van de overheid. Als de overheid weigert om inzage te geven, moet zij dit motiveren. 

Alle informatie over openbaarheid van bestuur vind je op de website van de Vlaamse overheid via onderstaande link:

www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur

Hoe aanvragen? 

Via mail aan secretariaat@boutersem.be

of brief aan de gemeente:

Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Telefonische vragen komen niet in aanmerking. 

Je vermeldt: 

  • waarover de aanvraag gaat en om welke specifieke documenten het gaat
  • op welke manier je de documenten wilt zien (inzage, uitleg, kopie) 
  • je naam en postadres als aanvrager (enkel e-mailadres is niet voldoende)
  • je persoonlijk belang als je documenten van persoonlijke aard opvraagt die niet over jezelf gaan

Verder verloop

Als de aanvraag onvolledig is, krijg je een vraag om de aanvraag verder te specifiëren of aan te vullen. Je krijgt ook een bevestiging dat de gemeente Boutersem je vraag ontvangen heeft.

De Algemeen Directeur zal je een antwoord bezorgen binnen de 20 dagen volgend op de ontvangst van je aanvraag. Als de gemeente Boutersem niet bevoegd is, maken we je vraag over aan de juiste overheid. 

Secretariaat

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 64
e-mail
secretariaat@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u