Tegemoetkomingen

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan personen met een handicap van 65 jaar of ouder, die bijkomende kosten hebben vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid.

Voorwaarden

 • voor wie ouder is dan 65 jaar en een verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten heeft
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
  Uitzondering: als men niet is ingeschreven in het bevolkinsregister kunnen sommige personen toch een aanvraag indienen: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten.
 • permanent in België verblijven
  Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan
 • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van zijn/haar partner

Procedure

Doorgaans vraagt u de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Sommige gemeentebesturen geven deze bevoegdheid door aan het OCMW.

Aanpak

U vraagt de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur of OCMW. U kunt zich hiervoor ook laten vertegenwoordigen door een persoon die u volmacht geeft.

Wat meebrengen

Identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen)

Bedrag

Het betreft een zeer individuele berekening waarbij het er in de praktijk op neer komt dat iemand met een laag inkomen en een grote vermindering van de zelfredzaamheid de grootste toelage zal krijgen.

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. U ontvangt per jaar maximaal:

 • categorie 1 (7-8 punten): 981,68 euro
 • categorie 2 (9-11 punten): 3.747,30 euro
 • categorie 3 (12-14 punten): 4.556,11 euro
 • categorie 4 (15-16 punten): 5.364,69 euro
 • categorie 5 (17-18 punten): 6.589,77 euro

(jaarbedragen geldig vanaf 1 december 2012)

Uitzonderingen

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kunt geen aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood indienen in Vlaanderen. Neem contact op met de DG Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Welzijn

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 71
e-mail
dienstwelzijn@boutersem.be
Vandaag gesloten

Omwille van CORONA: gemeentehuis en OCMW: enkel open op afspraak (klik op de link voor meer info en om je afspraak digitaal of telefonisch in te plannen).

! Omwille van wegenwerken in de Smidstraat/Neervelpsestraat en Stationsstraat is het gemeentehuis moeilijk bereikbaar. Voor up-to-date informatie over de werken en de omleidingen kan je terecht op https://www.wegenenverkeer.be/boutersem

De gemeentediensten zijn steeds telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren.