Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen - als ze aan een aantal voorwaarden voldoen - een speciale parkeerkaart ontvangen. Met deze parkeerkaart is het toegestaan om uw auto op een parkeerplaats voor personen met een handicap te zetten. De parkeerkaart legt u zichtbaar achter de voorruit van uw auto. 

Meer info

Belangrijk :
Deze rechten gelden alleen op het Belgische grondgebied. In andere landen van de Europese Unie geeft de kaart recht op de parkeervoorzieningen toegestaan door dat land. De kaart is strikt persoonlijk. Ze kan dus maar worden gebruikt wanneer de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig wordt vervoerd of wanneer de houder het voertuig zelf bestuurt.

Voorwaarden

De parkeerkaart wordt verleend aan:

 • personen met een blijvende invaliditeit
  • o van 50% of meer bij invaliditeit van de benen
  • o van 80% of meer bij een andere invaliditeit
 • oorlogsinvaliden (burgerlijk of militair) met ten minste 50% oorlogsinvaliditeit
 • personen die helemaal zijn verlamd aan de bovenste ledematen of waarvan de bovenste ledematen zijn geamputeerd
 • personen waarvan de gezondheidstoestand de zelfredzaamheid vermindert of een negatieve invloed heeft op de mobiliteit:
  • o als u ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit)
  • o als u jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing"

Procedure

U kunt deze kaart rechtstreeks aanvragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap of bij de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Opgelet: indien u nog niet erkend bent als invalide of als persoon met een handicap dan kunt u uw aanvraag enkel indienen via de gemeente.

 

Aanpak

U bent erkend door het Directie-generaal voor Personen met een Handicap: u vraagt uw kaart aan bij:

 • ofwel het Directie-generaal voor Personen met een Handicap met:
  • o ofwel een brief met daarin uw dossiernummer (de 11 cijfers van uw Rijksregisternummer)
  • o ofwel een email
  • o ofwel door uw keuze te maken op deze websiteen het webformulier in te vullen
 • ofwel het loket van uw gemeente

Indien u erkend bent bij een andere instantie, dan voegt u het bewijs hiervan bij uw aanvraag.

U ontvangt uw parkeerkaart ongeveer 3 weken na uw aanvraag.

Indien u niet erkend bent dan kunt u de parkeerkaart enkel aanvragen via uw gemeente of OCMW. Zij bezorgen u alle nodige documenten die u moet invullen (door uzelf en door uw arts) en opsturen. De Directie-generaal Personen met een handicap onderzoekt vervolgens of u recht hebt op de parkeerkaart. Indien dit het geval is sturen ze u een algemeen attest. Drie weken later ontvangt u de parkeerkaart.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest over uw handicap 

Bedrag

De parkeerkaart zelf is gratis, van onbepaalde duur en geeft recht op:

 • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap (aangeduid door een blauw teken dat een persoon met een handicap in rolstoel voorstelt)
 • onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
 • gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter is beperkt, in gemeenten die het toestaan

Welzijn

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 71
e-mail
dienstwelzijn@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u