Kinderdagverblijf De kleine Vondel

Het kinderdagverblijf Partena-De Kleine Vondel beschikt over 28 gesubsidieerde plaatsen en staat open voor alle kinderen tussen 0 en 3 jaar en dit ongeacht hun afkomst, geslacht, cultuur of geloofsovertuiging. Ze zijn allemaal erkend door Kind en Gezin.
Ervaren kinderbegeleiders vangen je kindje op in een kindvriendelijke, stimulerende en warme sfeer.

De Kleine vondel wil dat elk kind zich veilig en thuis voelt in de opvang. Zo krijgt het ook de maximale kansen om zich te ontplooien. De kinderbegeleiders beschikken over de nodige pedagogische kennis en vaardigheden en worden hierin opgeleid en continu begeleid.

Contact met de ouders is belangrijk zodat zij weten hoe de dag van hun kindje verlopen is. Zo zijn er telkens persoonlijke overlegmoment bij het brengen en halen van je kindje

De Kleine vondel is gesubsidieerd door Kind en Gezin en werkt volgens het zogenaamde inkomenstarief (IKT). Dat wil zeggen dat de dagprijs die je betaalt voor de opvang, bepaald is door het gemeenschappelijk belastbaar inkomen van de ouder(s). De dagopvangprijs varieert dus naargelang het inkomen.

Partena Kinderopvang - De kleine Vondel

Leuvensesteenweg 215, 3370 Boutersem
tel. 016 25 61 51
www.partena-kinderopvang.be
kleinevondel@partena-kinderopvang.be

Onderwijs & kinderopvang

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 78
e-mail
dienstonderwijs@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 19.00 u