Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift wordt afgegeven bij de dienst Burgerzaken van je woonplaats.
Dit getuigschrift vermeldt de periode van actieve dienst en wordt soms nog gevraagd bij een pensioenaanvraag.

Procedure

De aanvraag kan gebeuren:

  • aan het loket van de dienst Burgerzaken : het  militiegetuigschrift wordt onmiddellijk opgemaakt en meegegeven.

  • via het formulier op het e-loket
  • via mail : het militiegetuigschrift wordt afgehaald door de aanvrager, doorgemaild of per post opgestuurd.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Militieboekje

Bedrag

Gratis

E-loket

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Vandaag gesloten