Corona: Info voor horeca en handelszaken

Samen in alle veiligheid naar buiten

Sinds 8 juni mogen verschillende sectoren, culturele en sportieve activiteiten opnieuw opstarten. Omdat het coronavirus nog steeds aanwezig is in onze maatschappij, moeten zij er wel voor zorgen dat dit in alle veiligheid gebeurt. Per sector worden er regels (protocollen) opgesteld om ieders gezondheid te beschermen.

https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/

 

ALGEMENE MAATREGELEN

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, nemen de overheden de nodige maatregelen.

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus.

De nieuwste regels zijn geldig vanaf 9 oktober.

De nieuwste maatregelen lees je via

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

 
 

Steunmaatregelen

De Vlaamse en federale regering hebben alvast steunmaatregelen aangekondigd om tegemoet te komen aan het inkomensverlies van zelfstandigen en ondernemingen. Als je hierover vragen hebt of hiermee problemen ondervindt, aarzel niet de gemeentediensten te contacteren voor hulp. 
 
Je vindt alle informatie via onderstaande link
 
 
 

Gids voor heropstart economische activiteit

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners en experten een generieke gids uitgewerkt.
 
Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de verschillende sectoren en door elke werkgever. Dit om ervoor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden, zodat een nieuwe piek van coronagevallen kan worden vermeden.
 
Deze gids biedt tegelijk ondersteuning aan ondernemingen en sectoren die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend en al maatregelen hebben genomen.
 
Om je activiteiten opnieuw op te starten en om veilig aan het werk te gaan, kan je de gids raadplegen via onderstaande link.
 
 

Info voor heropstart zelfstandigen en handelaars

Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, publiceert de FOD Economie een praktische gids en communicatiemateriaal.

Handelaars moeten hun klanten informeren over de basisregels die in hun zaak in acht moeten worden genomen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.
 
Er zijn ook hulpmiddelen (wegwijzers, pictogrammen, ...) beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de winkels te helpen organiseren.
 
De gids en het communicatiemateriaal zijn te vinden en downloadbaar via de volgende link:
https://bit.ly/GidsHandel 


Meer info in het nieuwsbericht:
http://news.economie.fgov.be/188491-heropening-van-handelszaken-op-11-mei-richtlijnen-voor-handelaarsInfo voor heropstart markten en contactberoepen

Vanaf 18 mei kunnen markten weer georganiseerd worden en contactberoepen kunnen hun activiteiten hervatten, onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Om deze professionals te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, past en vult de FOD Economie zijn praktische gids en communicatiemateriaal aan voor hen.

De gids en het communicatiemateriaal zijn te vinden en te downloaden via de volgende link: https://bit.ly/GidsHandel


Meer info in het nieuwsbericht :
http://news.economie.fgov.be/188757-praktische-richtlijnen-voor-markten-en-contactberoepen