Corona: Federale maatregelen, ministeriële en andere besluiten

In bijlage:
 
 • persbericht van het Kabinet van de Eerste Minister (12/03/2020) 'coronavirus - fase 2 gehandhaafd - overgang naar federale fase'
 • maatregelen van de provinciegouverneur (13/03/2020 - 12.18 u) 'federale fase - eerste bericht aan de gemeenten'
 • update maatregelen provinciegouverneur (13/03/2020 - 19.25 u) 'federale fase - tweede bericht aan de gemeenten'
 • ministerieel besluit van FOD binnenlandse zaken betreffende coördinatie en beheer 'MB covid 19 federale fase'
 • ministerieel besluit van FOD binnenlandse zaken betreffende maatregelen 'MB covid 19 maatregelen'
 • ministerieel besluit van 23.03.2020
 • het ministerieel besluit van 24.03.2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23.03.2020
 • algemene richtlijnen met betrekking tot grensovergangen
 • ministerieel besluit van 03.04.2020, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
 • ministerieel besluit van 30.04.2020, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
 • ministerieel besluit van 15.05.2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • ministerieel besluit van 25.05.2020 houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • Besluit provinciegouverneur - Verplichting een mondmasker bij zich te hebben
 • Politiebesluit over seizoenarbeiders Vlaams-Brabant
 • Ministerieel besluit van 22.08.2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28.07.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • Ministerieel besluit van 25 september 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • Besluit provinciegouverneur van 6 oktober 2020: In dit politiebesluit wordt enerzijds de plicht een mondmasker bij te hebben, herhaald, anderzijds wordt het mondmasker verplicht op die plaatsen waar het voorheen ook al verplicht was bij Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aangepast door het Ministerieel besluit van 24 juli en 28 juli 2020 en waar door de aard van de activiteiten en sociale interactie die er plaatsvinden, een aanzienlijk risico op de verspreiding van het virus bestaat.
 • Ministerieel besluit van 8 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • MB van 1 november 2020 houdende wijzigingen van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, alsook de publicatie van de Ministeriële omzendbrief GPI 94bis betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19 en inzake de politionele monitoring
 • MB van 12 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 

Je vindt alle ministeriële besluiten via deze link:

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen


Meer informatie?