Corona: Federale maatregelen, ministeriële en andere besluiten

In bijlage:
 
 • persbericht van het Kabinet van de Eerste Minister (12/03/2020) 'coronavirus - fase 2 gehandhaafd - overgang naar federale fase'
 • maatregelen van de provinciegouverneur (13/03/2020 - 12.18 u) 'federale fase - eerste bericht aan de gemeenten'
 • update maatregelen provinciegouverneur (13/03/2020 - 19.25 u) 'federale fase - tweede bericht aan de gemeenten'
 • ministerieel besluit van FOD binnenlandse zaken betreffende coördinatie en beheer 'MB covid 19 federale fase'
 • ministerieel besluit van FOD binnenlandse zaken betreffende maatregelen 'MB covid 19 maatregelen'
 • ministerieel besluit van 23.03.2020
 • het ministerieel besluit van 24.03.2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23.03.2020
 • algemene richtlijnen met betrekking tot grensovergangen
 • ministerieel besluit van 03.04.2020, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
 • ministerieel besluit van 30.04.2020, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
 • ministerieel besluit van 15.05.2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • ministerieel besluit van 25.05.2020 houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • Besluit provinciegouverneur - Verplichting een mondmasker bij zich te hebben
 • Politiebesluit over seizoenarbeiders Vlaams-Brabant
 • Ministerieel besluit van 22.08.2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28.07.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 

Je vindt alle ministeriële besluiten via deze link:

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen


Meer informatie?