Corona: Algemene info

Het gemeentebestuur volgt de instructies vanuit de overheid op de voet.

We proberen zoveel mogelijk alle informatie up-to-date te houden.

Maatregelen

Om de verspreiding van het coronavirus te stoppen/vertragen, nemen de overheden de nodige maatregelen. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus.

Website Federale overheid

De federale overheidsdienst Volksgezondheid bundelde alle belangrijke informatie over het nieuwe coronavirus (Covid-19). Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen.

www.info-coronavirus.be

Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Burgers kunnen op de website ook per mail hun vragen kwijt of kunnen bellen naar het gratis info-nummer 0800 14 689.

FAQ: Lijst met vragen en antwoorden: antwoorden op een aantal concrete situaties

Op deze website is alle informatie makkelijk te vinden en worden alle huidige maatregelen en 'veel gestelde vragen' doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.

https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Ook op de twitter-account (@be_gezondheid) en facebook-pagina (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) wordt doorlopend ge├»nformeerd over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen tegen dit virus, en dus ook tegen de wintergriep.

https://www.facebook.com/volksgezondheid/

Ministeriële en andere besluiten

Je vindt alle ministeriële besluiten via deze link:

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen

In bijlage onderaan vind je de meest recente besluiten:

  • Besluit provinciegouverneur van 6 oktober 2020: In dit politiebesluit wordt enerzijds de plicht een mondmasker bij te hebben, herhaald, anderzijds wordt het mondmasker verplicht op die plaatsen waar het voorheen ook al verplicht was bij Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aangepast door het Ministerieel besluit van 24 juli en 28 juli 2020 en waar door de aard van de activiteiten en sociale interactie die er plaatsvinden, een aanzienlijk risico op de verspreiding van het virus bestaat.
  • Het Ministerieel besluit van 6 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
  • Het Ministerieel besluit van 12 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 6 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Infolijn

gratis info-nummer 0800 14 689

info-coronavirus@health.fgov.be

https://www.info-coronavirus.be/nl/about/