Meldingsplicht

De melding is mogelijk voor bepaalde werken aan de woning of aan andere gebouwen. (openbreken van een gevel, stabiliteitswerken in de woning, aanbouwen van een garage, een veranda, … tot maximaal 40m² per perceel,...)

De bouwheer “meldt” deze werken aan de gemeente. Dit moet aan de hand van een vast formulier, samen met een dossier. Het dossier is vergelijkbaar met het dossier dat moet toegevoegd worden bij een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. Aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets.

Als de handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt het college akte van de melding. Het college bezorgt u de meldingsakte met een beveiligde zending binnen dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding. Je mag de gemelde handelingen uitvoeren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

 

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Ruimte Vlaanderen.

Procedure

De nodige formulieren kan je terugvinden op de website van Ruimte Vlaanderen onder het item 'formulieren'.

Bedrag

Een melding is kosteloos.