Bossen, bebossing van landbouwgronden

Bossen  zorgen voor zuurstof en geven ruimte aan heel wat planten en dieren.  

Vlaanderen is een van de bosarmste regio’s van Europa.  Daar moet iets aan veranderd worden.

De Europese en Vlaamse overheid hebben samen een nieuwe subsidieregeling uitgewerkt voor de bebossing van landbouwgronden.

Alle informatie daarrond is te vinden op http://www.natuurenbos.be